Voor wie

Voor wie

Onze doelgroep bestaat uit volwassenen met een verstandelijke beperking. Wij stellen ons open voor een brede doelgroep. Niet de beperking staat voorop, maar wat iemand graag doet of wil leren. Wij vinden het vooral belangrijk dat iemand past binnen onze groep. Daarnaast hebben wij vanwege het kleinschalige karakter en de diversiteit van de boerderij, veel mogelijkheden om de deelnemer rust, ruimte, structuur en ook actie aan te bieden.

Onze locatie vraagt wel dat iemand mobiel is, zich zelfstandig kan verplaatsen en verzorgen.

Mensen met een persoonsgebonden budget en Zorg in Natura (ZIN)kunnen bij ons terecht. Zorgboerderij Kwiek is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Via SZZ kunnen mensen met een WMO-indicatie, een WLZ-indicatie en ZIN bij ons terecht.